แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบรับหนังสือออนไลน์สำหรับผู้ติดต่อ BOI

กรุณาคลิกที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจ

ความรวดเร็วของระบบ ความง่ายในการใช้งาน ความสวยงาม ความเสถียรของระบบ การแก้ปัญหาของผู้ดูแล
2020 © BOI Thailand. All rights reserved.